Examensarbete om världsarvet, Lunds universitet

”Världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Det komplexa i att bevara ett levande världsarv, utveckla ett jordbruk, sälja en upplevelse och hantera klimatet i förändring.”

Ann-Christin Andersson har skrivit ett examensarbete för masterexamen vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet 2018.

Här kan du öppna uppsatsen som pdf.

 

 

Nyhetsarkiv