Inför världsarvsveckan 17-23 juli 2017

Den 17-23  juli genomförs världsarvsveckan 2017 på initiativ av hembygdsföreningar, Ölandsguider, Ottenby naturum, Svenska kyrkan med flera för att tillsammans att sätta fokus på vårt unika världsarv. Här på södra Öland är det samspelet mellan människa och natur som ligger till grund för utnämningen till världsarv. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Konstnären Theo Janson och Norrgården i Ventlinge har flera aktiviteter under världsarvsveckan, bland annat kopplade till den välkända majslabyrinten:

”Det är och har varit väldigt spännande att delta i Södra Ölands odlingslandskap, ett världsarv i ständig utveckling, med en helt annan gröda än de traditionella. Jag har sått, odlat och skördat med konst i sammarbete med Ingvald och Ninni Petersson på Norrgården i Ventlinge. Med en majslabyrint har vi byggt ett landskap som man rent fysiskt kan förflytta sig i. Hemligheter i form av skulpturer dyker upp här och där och väcker tankar som kan stimulera till fortsatt sökande och skapa energi. I labyrintens slutfas återgår majsen till att vara en gröda som ska skördas och bli en annan form av energi.” säger Theo Janson.

Nytt för i år är matmässan: ”Mat i världsarvet” som  arrangeras vid Mörbylånga hamn under världsarvsveckan 20-21 juli.

”Det är med stolthet som vi i Mörbylånga Företagsgrupp bjuder in till mässan ”Mat i Världsarvet” som kommer att ske i hamnområdet i Mörbylånga. Den pågår i två dagar och kommer visa upp och sätta fokus på vårt odlingslandskap både i nutid, framtid och historien. Det var självklart att vi valde Världsarsveckan då Mörbylånga har varit ett centrum för grödor och förädling av just mat från Världsarvet.” säger Karin Ericsson, ordförande i Mörbylånga företagsgrupp. Mörbylånga företagsgrupp är initiativtagare till ”mat i världsarvet” och med i projektet är också LRF Sydost, Hushållningssällskapet, Ölands turismorganisation och Mörbylånga kommun.

Utöver det här så fylls veckans program med vandringar, joggingturer, öppna kyrktorn, cykling och mycket mer.

Veckans program i sin helhet kommer att presenteras efter midsommar.

Har du ett evenemang som lyfter världsarvet och som du vill ha med i programmet för världsarvsveckan? För att komma med i programmet behöver vi följande information före den 26 maj:

Informationen om evenemangen mailas till: Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun. emma.rydner@morbylanga.se

 

Nyhetsarkiv