Inför världsarvsveckan 2018 – vill du vara med?

Har du något evenemang som lyfter världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och som du vill ska synas i årets upplaga av världsarvsveckans programblad?

Då får du gärna vara med i vår gemensamma satsning där Mörbylånga kommun tar fram program och marknadsför världsarvsveckan som genomförs 16-22 juli 2018.

Informationen om evenemangen mailas senast 18 maj till:

Emma Rydnér, Mörbylånga kommun emma.rydner@morbylanga.se

Vi behöver få veta följande:

• Arrangör
• Datum
• Tid
• Titel/rubrik/namn på evenemanget
• Målgrupp barn/vuxna
• Plats
• Pris/fri entré
• Kort förklarande text om evenemanget
• Eventuell föranmälan
• Hemsida
• Telefonnummer till arrangören

 

 

År 2000 skrevs Södra Ölands odlingslandskap in på FN-organisationen Unescos
världsarvslista. Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om
människans eller jordens historia. Det finns i dag 1073 världsarv i världen varav 15 finns i
Sverige.

Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans
världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Dagens moderna lantbruk är en förutsättning
för att vårt unika odlingslandskap ska kunna bevaras och utvecklas.
Läs mer på sodraoland.com

Nyhetsarkiv