Ölands världsarv i stort internationellt projekt

Tillsammans med andra världsarv i södra Östersjöregionen kommer världsarvet Södra Ölands odlingslandskap att ingå i ett tre-årigt projekt för att arbeta fram strategier och handlingsplaner för hållbar turism, samt i dialog med lokala företag och invånare utveckla produkter och service för en ökad upplevelse av det unika världsarvet.

Partners i projektet är Örlogsstaden Karlskrona  (Karlskrona kommun, lead partner),  Södra Ölands odlingslandskap (Mörbylånga kommun), Kuriska näset i Litauen, slottet Malbork i Polen, EUCC Baltic Network och den tyska organisationen för hållbara kustlandskap, EUCC. Bland medsökande partners återfinns även Marinmuseum, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Länsstyrelsen i Kalmar län och Statens Fastighetsverk.

Vid sitt beslutsmöte den 17 maj beslutade programmet South Baltic att bevilja projektet ”DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural assets” ungefär 12,5 miljoner kronor varav cirka 2,5 miljoner hamnar i Mörbylånga.

Just ny rekryteras en projektledare som ska arbeta med projektet.

 

 

 

Nyhetsarkiv