Mat i världsarvet – smaker från Öland

Nu upprepas förra årets succé – matmässan ”Mat i världsarvet”. Under två händelserika dagar, 19-20 juli, sätter vi fokus på den öländska matproduktionen.

Här hittar du programmet som pdf: Folder A5 Mat i världsarvet

OBS På grund av den rådande torkan finns en extrainsatt programpunkt under Mat i världsarvet. Torsdag 19 juli klockan 16.00, berättar representanter för länsstyrelsen i Kalmar, Lantbrukarnas riksförbund och en matproducent från Södra Ölands odlingslandskap om det intensiva arbete som pågår, att i bred samverkan, förutse torkans konsekvenser på kort och lång sikt samt hitta möjliga åtgärder

På södra Öland är det samspelet mellan människa och natur som ligger till grund för utnämningen till världsarv. Det är lantbrukarnas arbete som har format det öländska landskapet under årtusenden. Enkelt uttryckt, de öländska lantbrukarna skapar mat och ett unikt landskap.

Projektet genomförs på initiativ av Mörbylånga företagsgrupp tillsammans med LRF Sydost, Ölands turism, Hushållningssällskapet och Mörbylånga kommun

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv