Möte för världsarvets intressenter

Är du intresserad av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap? Har du idéer och tankar kring hur vi tillsammans kan bli ännu bättre på att lyfta vårt unika världsarv och södra Öland?

Nu bjuder vi in till ett möte genom projektet DUNC, development of UNESCO Cultural and Natural assets. DUNC är ett samverkansprojekt med andra världsarv i Södra Östersjöregionen och liknande träffar genomförs i Wismar, Stralsund, Karlskrona och på Kuriska näset.

Workshop
Onsdag 17 oktober klockan 19.00-21.00
Plats: Allégården i Kastlösa

Vi bjuder på kaffe och fralla. Ange om du vill ha specialkost i din anmälan.

Anmäl din medverkan till Emma Rydnér senast 10 oktober:
emma.rydner@morbylanga.se

Läs mer om projektet DUNC: www.dunc-heritage.eu/

 

Nyhetsarkiv