Möte om nationell världsarvsstrategi

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell världsarvsstrategi i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet. Uppdraget ska även genomföras i dialog med andra berörda myndigheter, kommuner och aktörer inklusive förvaltare av världsarv.

Fredagen 8 juni besökte Riksantikvarieämbetet Södra Ölands odlingslandskap för att ta del av goda exempel och utmaningar. Värd för mötet var det regionala världsarvsrådet som består av Länsstyrelsen Kalmar län, Lantbrukarnas riksförbund, Regionförbundet i Kalmar län och Mörbylånga kommun.

Läs mer om regeringsuppdraget här:

regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-riksantikvarieambetet-att-utarbeta-en-nationell-varldsarvsstrategi/

 

 

 

Nyhetsarkiv