Skapande skola i världsarvet – utställning på naturum Ottenby

Under höstlovet visar Skansenskolans elever årskurs 4, 5 och 6 en utställning av de akvareller som de skapade i samband med ett par besök på Ölands södra udde under början av oktober månad. Utställningen är en del i ett Skapande skola projekt i samarbete mellan Skansenskolan, naturum Ottenby och Mörbylånga kommun.

Skapande skola är ett statsbidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och kulturlivet. Målet med ett Skapande skola projekt är bland annat att eleverna skall få ökad möjlighet till eget skapande, vidga sina vyer samt få perspektiv och förståelse för den värld de lever i. Eleverna skall inspireras till och ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Tack vare Skapande skola fick årskurs 4, 5 och 6 från Skansenskolan möjlighet att besöka Ölands södra udde. Under bussresan från Mörbylånga och ner till Ottenby på Ölands södra udde guidades eleverna av Emma Rydnér, Världsarvssamordnare Mörbylånga kommun, som berättade om Världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Vid ankomsten till Ölands södra udde fick eleverna skapa egna akvareller med motiv från Ölands södra udde under handledning av bildlärare Solveig Hermansson samt konstnär Lars Henell. Eleverna fick även träffa fotograf Emmi Roosling, fågelskådarna Rickard Koblank från Ölands ornitologiska förening och Anders Lundquist från BirdLife Sverige samt besöka naturum Ottenbys utställning och fyren Långe Jan.

Eleverna tog sedan med sig sina intryck hem och fortsatte arbeta med de akvareller som de påbörjat i samband med sitt besök på Ölands södra udde. Det är dessa akvareller som nu kommer att visas hos naturum Ottenby under höstlovsveckan.
Skansenskolans utställning kommer att pågå mellan den 28 oktober – 5 november. Välkomna att besöka naturum Ottenby för att ta del av elevernas verk!

Utställningen pågår mellan den 28 oktober – 5 november. Naturum Ottenby är öppet kl. 11-16 dessa datum.

 

Nyhetsarkiv