Skapande skola i världsarvet

I oktober 2017 åkte elever i årskurs fyra, fem och sex från Skansenskolan i Mörbylånga på en bussresa genom världsarvet till Ölands södra udde. På bussresan fick eleverna att se Stora alvaret, sjömarkerna, radbyarna och den odlade marken som tillsammans bildar världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

På Ölands södra udde fick de skapa tillsammans med en konstnär och en fotograf, skåda fågel, besöka naturum Ottenby och gå upp i fyren Långe Jan. Elevernas alster ska bli en utställning som visas på naturum Ottenby under höstlovet.

Det här är ett Skapande skola-projekt som bland annat genomförs med bidrag från Statens kulturråd.

 

Nyhetsarkiv