Stockholms universitet besöker världsarvet

Den 9-12 oktober kommer studenter från Stockholms universitet till Öland för att göra en kortare fältstudie i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Lars Kaijser, etnolog vid Stockholms universitet har planerat studiebesöket tillsammans med kollegorna Sarah Holst Kjaer och Elin Lundquist, också etnologer vid Stockholms universitet. Studenterna läser en kurs som heter ”Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse.”

”Det ska bli väldigt intressant att besöka Öland. För studenterna är det alltid givande att lämna klassrummet och besöka miljöer och sammanhang som de tidigare främst mött i böcker. Det ger en helt annan förankring i de frågor som de förhoppningsvis kommer att arbeta med i framtiden.” säger Lars Kaijser. ”Det är naturligtvis också givande för oss lärare. De studiebesök som vi gör tillsammans med studenter under fältresor fungerar som vidareutbildning i anknytning till ämnen som vi annars brukar undervisa om.”

Fältstudien inleds på onsdagmorgonen med föredrag av världsarvssamordnare Emma Rydnér, Mörbylånga kommun, följt av studiebesök runt om på södra Öland, därefter kommer studenterna att arbeta med och utforska odlingslandskapet på egen hand.
Avslutningsvis får studenterna träffa Unesco-professorn Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet, som bland annat berättar om sitt arbete och tankar om världsarvet i framtiden.

Nyhetsarkiv