Världsarv på schemat

Under december 2017 får eleverna i årskurs nio på Skansenskolan i Mörbylånga lära sig mer om vad ett världsarv är, om FN-organisationen Unesco och varför Södra Ölands odlingslandskap finns med på världsarvslistan.

Ett världsarv berättar en liten bit av jordens eller människans historia. Det finns i dag 1073 världsarv i världen, varav 15 i Sverige. Södra Öland är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap. Det moderna lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva. Det är radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och alvaret som tillsammans bildar världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Eleverna får också en liten inblick i vilka de övriga svenska världsarven är.

Sedan år 2014 finns världsarvsutbildning för eleverna i årskurs nio med i Mörbylånga kommuns skolkulturplan

Under hösten har det också, tack vare bidrag från Skapande skola, genomförts bussresor genom odlingslandskapet, till naturum Ottenby för eleverna i åk 4-6 vid Skansenskolan.

 

Nyhetsarkiv