Vattenbristen diskuteras på forum för klimat och kulturarv

Den 3-4 maj arrangerar Riksantikvarieämbetet ett forum för klimat och kulturarv i Göteborg.

Temat för forumet kommer att vara vattnets påverkan på kulturarvet i ett förändrat klimat. Deltagarna kommer att få ta del av de lärdomar och goda exempel man har gjort om klimatförändringar och kulturarv i västra Sverige. En punkt i programmet handlar om hur världsarven påverkas av klimatförändringar. Där kommer vattenbristen i Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap att lyftas.

Efter två torrår blev vattennivåerna på Öland mycket låga under våren 2016. Flera lantbruk har hamnat i, eller riskerar att hamna i, en mycket svår situation på grund av vattenbristen. Många gårdar ligger i områden där det inte finns kommunalt vatten. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är beroende av ett modernt och levande lantbruk för att kunna bevaras och utvecklas. Torka och vattenbrist kan hota världsarvets värden.

Läs mer om Riksantikvarieämbetes arbete med klimat och miljö:

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/

Nyhetsarkiv