Workshop: geoturism och geopark 2018

Den 25 april arrangerar SGU, Sveriges geologiska undersökning, en workshop om geoturism. Workshopen sker i samarbete med  Mörbylånga kommun och världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Dagen inleds i hembygdsgården i Mörbylånga med fika och flera spännande föredrag. Därefter blir det en exkursion ut i världsarvet för att se hur de geologiska förutsättningarna har påverkat odlingslandskapet på södra Öland.

Intresset för dagen har varit stort och det är ca 45 deltagare från hela landet som kommer till södra Öland.

”Vi är glada att SGU väljer att förlägga sin workshop här. Geologins påverkan på odlingslandskapet är tydlig och jordbruket på Öland har alltid behövt anpassa sig till öns alldeles speciella förutsättningar. Nu sätter vi lite mer fokus på hur vi kan få in mer geologi i besöksnäringen.” Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun.

Läs mer om workshopen på:

https://www.sgu.se/om-sgu/evenemang/kalendarium/workshop-geoturism-och-geopark-2018/

 

Nyhetsarkiv