Alunskolan ska bli miniguider

Nu har projektet ”Miniguider” startat upp i samarbete med Alunskolan i Södra Möckleby och naturum Ottenby. Projektet inleddes med att Ida, föreståndare på naturum Ottenby, och Emma, världsarvssamordnare på Mörbylånga kommun, besökte Alunskolan och träffade alla elever. Eleverna i år 3-6 ska bli Miniguider, de kommer att lära sig mer om fåglar, sälar, fyren, naturum och världsarvet! Under våren kommer eleverna att få besöka Ölands södra udde. De yngre eleverna ska göra en utställning som kommer att visas inne på naturum. Finalen blir att släkt, vänner och besökare får spännande guidningar på udden och vernissage i naturum!

Projektet finansieras genom EU-projektet DUNC, Development om Unesco Natural and Cultural Assets.

 

Den 11 april gjorde Alunskolan ett första studiebesök på Ölands södra udde

Nyhetsarkiv