Besök från English Lake District

Fredagen den 24 augusti fick Södra Ölands odlingslandskap besök av en representant för världsarvet och odlingslandskapet English Lake District.
Énglish Lake District är ett odlingslandskap som utnämndes till världsarv sommaren 2017. De är, precis som världsarvet på södra Öland, beroende av ett aktivt jordbruk.

Besöket inleddes på Magnus Gottfridssons gård i Södra Sandby och sedan gjordes kortare stopp i Stenåsa, Ottenby, Ventlinge och Mysinge.

Magnus Gottfridsson, Liam McAleese, Roger Gustavsson och Lars Wellin i Södra Sandby.

 

Liam McAleese, Emma Rydnér och Roger Gustavsson på Mysinge hög.

Det är värdefullt att få möjlighet att byta erfarenheter och få exempel på hur det går att arbeta med odlingslandskap och världsarv på flera platser.
Läs mer om English Lake District: lakesworldheritage.co.uk

 

Nyhetsarkiv