Hembygdsföreningar i världsarvet

De 14 hembygdsföreningarna i världsarvet har i ett gemensamt projekt arbetat fram en världsarvsslinga. Tanken är att slingan ska hjälpa besökare att hitta bra aktiviteter.

Resultatet av projektet finns både som en folder och som en webbsida. På webbsidan finns också ett stort antal bilder från södra Öland tagna av Timo Horne och Lars Andersson.

Projektets hemsida finns på www.varldsarvsslingan.se

 

 

Nyhetsarkiv