Information till föreningar och företag. Vill ni vara med?

21-03-15: Den 9 mars hölls ett digitalt informationsmöte om världsarvet, vandringslederna på södra Öland och Eketorps borg. Mötet vände sig till företagare och föreningar som på ett eller annat sätt lyfter Södra Ölands odlingslandskap. Klicka här för att läsa anteckningarna från mötet: världsarvsmöte9mars
Nedan följer en snabbversion av vad som kan beröra era företag och föreningar:

Ny guide till världsarvet ska lyfta företag och föreningar:
En ny världsarvsbroschyr är på gång för 2021. I den kan företag och föreningar som på något sätt lyfter Södra Ölands odlingslandskap presentera sina verksamheter. Deltagandet är kostnadsfritt. För att komma med behöver världsarvssamordnare Emma Rydnér få in följande information före 31 mars:
Organisation/företag
Kort beskrivande text av er verksamhet. (Tänk på att broschyren kommer att delas ut under hela året.)
Kontaktuppgifter och hemsideadress/användarnamn på sociala medier.
Maila informationen till: emma.rydner@morbylanga.se

Följande världsarvsmaterial finns tillgängligt (och är kostnadsfritt)
Liten världsarvsbroschyr i fickformat på svenska, engelska och tyska. Broschyren körs ut av Ölandsmagazinet i sommar.
Vandringsledsbroschyr (klar innan sommaren)
Affischer om världsarvet
Målarbok för barn som visar några världsarv i södra Östersjöregionen. Den finns även att hämta som pdf här: liggande-a4-folder-malarbok-webb
Världsarvsloggor på svenska och engelska, korta beskrivande texter på svenska engelska och tyska samt bilder finns att ladda ner på https://sodraoland.com/hela-sodra-oland-ar-ett-varldsarv/varldsarvs-ambassador/
Dekalark med loggorna på svenska
Det finns även några utställningar till utlåning
Maila emma.rydner@morbylanga.se för att beställa något av nedanstående.

Eketorps borg tar gärna emot broschyrer och affischer från olika verksamheter på södra Öland.
Kontakt: Stefan Ahlgren stefan.ahlgren@morbylanga.se 0485-479 91

Nyhetsarkiv