Kulturarvsdag i Lundastugan 8 september

Välkommen på Kulturarvsdagen i Lundastugan söndagen 8 september!

Föredrag: Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – en unik plats på jorden. Kastlösa hembygdsföreningen berättar om gårdens historia. Kaffeservering. Arrangemanget hålls i den lilla malmgården, Lundastugan, på Stora Alvaret vid byn Lunda i Kastlösa socken. Programmet inleds klockan 10.

Lundastugan ligger på Stora alvaret alldeles öster om Lunda by, som ligger i Kastlösa socken.

För mer information gå in på: https://www.hembygd.se/kastlosa/activities/10711

Nyhetsarkiv