Ny projektledare anställd för utvecklingsprojekt

Dunc – Development of UNESCO Natural and Cultural assets, är ett utvecklingsprojekt för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap i samverkan med andra världsarv runt södra Östersjön. I oktober 2017 påbörjade Lars Wellin sin anställning som projektledare för Ölands del i projektet. Lars Wellin har tidigare jobbat som verksamhetsledare på Leader KalmarÖland och har en lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt.

Projektet, som är externt finansierat via Interreg South Baltic, kommer att pågå i tre år och handlar i första hand om att ytterligare lyfta möjligheter till produkt- och tjänsteutbud inom världsarvet.

 

 

 

 

Nyhetsarkiv