Ny skrift om Södra Ölands odlingslandskap

Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på Unescos världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

För att fördjupa kunskapen om världsarvets kulturhistoriska värden har Länsstyrelsen i Kalmar län under de senaste åren gett ut en skriftserie för att beskriva odlingslandskapet på södra Öland. Den nya skriften berör de grödor som odlas och de djur som lantbrukarna håller på södra Öland. Skriften, som är författad av Ann Moreau, vänder sig till den intresserade besökaren och till såväl fritids- som åretruntboende som vill lära sig mer om jordbruket på södra Öland.

Skriften heter ”Grödor och husdjur på södra Öland” och finns i flera gårdsbutiker på södra Öland samt på Eketorps borg, Ölands museum Himmelsberga och Ölands turistbyrå i Färjestaden.

Nyhetsarkiv