Nya bänkar utmed Mörbylångaleden erbjuder laddning för mobiler, har inbyggt wifi och drivs av solceller.

I sommar genomförs ett pilotprojekt där vandrare och cyklister på besök i Södra Ölands
odlingslandskap erbjuds möjlighet att ladda sina mobiler med hjälp av sollcellsbänkar. Här kan
man ta en paus och samtidigt få sina telefoner laddade. Dessutom fungerar bänkarna som wifiplatser
och förser besökarna med tillgång till internet.

Cykling och vandring är populärt på södra Öland och för ett par år sedan lanserade Ölands
turismorganisation en webbsida med cykelslingor. Mörbylånga kommun sköter 140 kilometer
vandringsleder. Vandringslederna och cykelrundorna hjälper världsarvets besökare att uppleva vårt
unika odlingslandskap.

Pilotprojektets två bänkar står där Mörbylångaleden passerar Eketorps borg. Mörbylångaleden är en av
Svenska Turistföreningens signaturleder. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de
är karaktäristiska för sina respektive landsdelar.

“Att vi inom ramen av DUNC-projekt kan göra pilotprojekt och försök likt detta som vi samtidigt kan
jämföra med våra partners försök i andra världsarv är ett viktigt steg gentemot en långsiktigt hållbar
turism, säger Lars Wellin projekledare.”

För att kunna utvärdera användningen av bänkarna får projektet i år hjälp av personalen vid Eketorps
borg som tittar till bänkarna med jämna mellanrum. Fungerar projektet väl är tanken att se över
möjligheten att placera fler bänkar utmed cyklings- och vandringsstråk.

Projektet är externt finansierat via Interreg South Baltic EU-projektet DUNC, Development of Unesco
Natural and Cultural Assets.

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv