Vandringsleder på Stora alvaret

Från och med sommaren 2014 går det att vandra på sammanhängande leder över Stora alvaret från Karlevi till Penåsa och sedan vidare på Mörbylångaleden hela vägen till Ottenby i söder. Det är tack vare en ny delsträcka som knyter ihop Stora Alvarleden i norr med Gösslundaleden och ytterligare en sträcka som knyter Gösslundaleden söderut mot Tingstad flisor och Mörbylångaleden. Norr om Tingstad flisor är leden rösad med sten (markeras av små stenrösen), medan det efter flisorna finns små stolpar med vit topp som leder dig till Penåsa. Markeringar och stättor är på plats och ytterligare skyltning beräknas vara klart i slutet av juni. Välkommen att njuta av vårt världsarv från första parkett!

Vandringsleder Stora Alvaret

Nyhetsarkiv