Resultatet av sommarens publikundersökning

En undersökning med både enkäter och personliga intervjuer genomfördes under sommaren/hösten 2018. Undersökningen gjordes för att få en tydligare inblick i hur många av besökarna på södra Öland som känner till världsarvet och var de hittar informationen. Kombinerat med detta ställdes också frågor om Mörbylånga kommuns vandringsleder och världsarvsveckan.

Enkäten var utplacerad på olika platser där invånare och turister själva kunde fylla i och lämna svaren i en låda. Enkäten låg även på kommunens bibliotek i Degerhamn, Färjestaden och Mörbylånga. En digital variant fanns att nå via världsarvets och kommunens hemsida.
Undersökningen genomfördes från 2018-06-29 till 2018-09-30. Totalt kom 172 svar in. Under världsarvsveckan, vecka 29, fanns även en sida om hur själva veckan uppfattades av besökarna. 106 av de som besvarat enkäten hade sin bostadsort utanför Mörbylånga kommun.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att kännedomen om världsarvet är ganska god. 86% svarade att de anser sig känna till världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Informationen hämtas framför allt från broschyrer, skyltar, internet och media, men också via familj, vänner och skolan.

Känner du till världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?
Ja 130 (86%)
Nej 17 (11 %)
Obesvarat 5 (3%)

Om ja, var fick du informationen ifrån
Flera olika svar förekom men svaren broschyrer, skyltar, internet, tidningarna och genom vänner och bekanta återkom mer än en gång.

Kontakta Emma Rydnér emma.rydner@morbylanga.se om ni är intresserade av att se undersökningen i sin helhet.

Nyhetsarkiv