Sverige har fått en nationell världsarvsstrategi

”Världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld”, det är visionen i Sveriges nya nationella världsarvsstrategi.

År 2017 fick Riksantikvarieämbetet  i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell världsarvsstrategi. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket, Svenska Unescorådet och i dialog med berörda myndigheter, kommuner och aktörer. Strategin ska stärka statusen för de 15 världsarven i Sverige genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation.

Här kan ni läsa mer: https://www.raa.se/2019/11/ny-strategi-ska-starka-statusen-for-landets-15-varldsarv/?fbclid=IwAR20jKgSYS3BjT6aj2GxHDzqbt4Js3mk_tHU_5gNPmdv6ipeQ5enGw-oDG4

Bilden är från Stenåsa, en av de 87 byarna i Södra Ölands odlingslandskap.

 

Nyhetsarkiv