Torka i odlingslandskapet

De senaste månadernas torka ställer till problem för lantbrukarna. Värmen och torkan gör att grödorna far illa, vilket ger dåliga skördar. Torkan medför att det kan uppstå brist på foder till djuren i höst och vinter.
Mörbylånga kommun har beslutat att införa bevattningsförbud från den 5 juli och tillsvidare. Läs mer om vattensituationen här: https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/Vattensituationen/

Inte ett enda grönt grässtrå. Samfälld betesmark vid Träby borg. Foto: Mari Jönsson.

”Det är tur att vi ändå fick en nederbördsrik höst och vinter, vilket gjorde att grundvattennivåerna återhämtade sig något efter vattenbristen 2016. Men nu behövs regn.” Säger Roger Gustavsson, LRFs representant i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap.

Ölands räddningstjänst beslutade om eldningsförbud på hela Öland från och med den 25 maj och tills vidare. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att göra upp eld i skog, mark och på villatomter. Ta det försiktigt!

Här kan ni läsa mer om torkan på nationell nivå:
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/torka/

Nyhetsarkiv