Undersökning – hållbar turism

Dunc – Development of UNESCO Natural and Cultural assets, är ett utvecklingsprojekt för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap i samverkan med andra världsarv runt södra Östersjön. Under sommaren 2018 genomför DUNC undersökningar i de världsarv som deltar i projektet (Karlskrona, Södra Öland, Kuriska näset och Stralsund/Wismar).

Hjälp gärna till och besvara enkäten som finns på: https://www.dunc-heritage.eu/surveys/

 

Nyhetsarkiv