Utställning: Hägna ut – hägna in

Världsarvsutställningen ”Hägna ut och hägna in – gärdesgränser och bete på stora alvaret” visas på flera platser på södra Öland under sommaren och hösten 2015.

Projektet började med att dokumentera världsarvets 14 socknar. Ann Moreau, kulturhistoriker på länsstyrelsen i Kalmar och Pär Folkesson, numera kulturutvecklare i Mörbylånga kommun, har tillsammans tagit fram sockenskrifterna som ligger till grund för utställningen.

Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- och ängsområden. En inventering har gjorts av hur många av dessa gamla stenmurar som fortfarande finns kvar. Stora alvaret har betats i många generationer men först vid sekelskiftet 1900 började man hägna in byarnas alvarmarker. Den andra delen av projektet har delvis utrett hur lantbrukarna organiserar betet på Stora alvaret.

”Hägna in och hägna ut” har producerats av formgivaren Björn Ed som just nu jobbar med Nobelmuseets utställningar. Han har tidigare arbetat med utställningarna i Ottenby naturum och Eketorps borg.  Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Kalmar, Mörbylånga kommun och LRF

Utställningen visas:
Smedby hembygdsgård 23 juni – 9 juli 2015. Öppet alla dagar klockan 12.00-16.00.
Sandby sockenstuga 13 juli – 24 juli 2015. Öppet måndag, onsdag, torsdag & fredag kl 13-17. Tisdag kl 16-19.
Mörbylånga hembygdsgård 26 juli – 5 augusti 2015. Öppet alla dagar klockan 14.00-18.00.
Gezelius fågelmuseum i Ottenby 8 augusti – 28 augusti 2015 klockan 10.00-17.00.
Capellagården, Ölands Skördefest, 25-27 september 2015. www.capellagarden.se

Foto_AnnMoreau_mini

Nyhetsarkiv