Utställning om världsarvets byar

Mörbylånga kommun och Ölands hembygdsförbund har sökt medel för att i sommar kunna visa en utställning om världsarvets byar. Länsstyrelsen Kalmar län beviljar 135 000 kronor till utställningen som kommer att öppna på Ölands museum Himmelsberga till sommaren.

”För mig är Ölands Museum Himmelsberga en fantastiskt väl lämpad plats för att visa just världsarvet och dess byar, och att kunna visa olika aspekter av världsarvet i den utställning som öppnar på midsommardagen och visas till sista augusti känns som en väldigt fint resultat av de processer vi arbetat med.” Säger Julius Sääf, verksamhetschef för Ölands museum Himmelsberga.

Himmelsberga är en dubbel radby, vilket betyder att det på båda sidor av den lilla bygatan ligger ladugårdslängor och att boningshuset ligger längre in på de kringbyggda gårdarna.  Museet ägs och drivs av Ölands Hembygdsförbund som är en paraplyorganisation för öns 32 hembygdsföreningar.

”Vi har ett väldigt bra samarbete med Ölands hembygdsförbund. Under året som gått har vi varit ute och besökt flera hembygdsföreningar och berättat om vårt arbete med världsarvet. Det känns väldigt roligt med sommarutställningen på Himmelsberga då den lyfter byarna och dess invånare och för att världsarvet firar 20 år nästa år” Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun.

I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ingår byarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna. I dag fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna. Tack vare lantbrukarna kan odlingslandskapet upplevas av nya generationer.

Hulterstad, en av världsarvets 87 byar, foto: Johan Nordström

Nyhetsarkiv