Världsarvet firar 20 år 2020!

År 2020 är det 20 år sedan Södra Ölands odlingslandskap skrevs in på Unescos världsarvslista. Det finns drygt 1100 världsarv i världen och 15 i Sverige. Ett världsarv berättar en liten bit av jordens och människans historia. Här på södra Öland är det berättelsen om lantbrukarnas arbete i många generationer som är grunden i världsarvsutnämningen. I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ingår byarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna. I dag fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna. Det är tack vare lantbrukarna som odlingslandskapet kan upplevas av nya generationer.

Firandet kommer att pågå under hela året och världsarvet kommer att lyftas i både små och stora sammanhang. Här följer ett axplock av det som kommer att hända under året:

• I början av året kommer nyframtagna vykort att skickas ut till 2000 företagare i kommunen med information om vad det är som gör att Södra Ölands odlingslandskap är så unikt att det är inskrivet på Unescos världsarvslista. Företagarna har också möjlighet att kostnadsfritt beställa världsarvsaffischer (finansieras via DUNC-projektet).
• Mörbylånga kommuns särskilda boenden erbjuds bildvisning och berättelser om Södra Ölands odlingslandskap. Bildspelet, som består av cirka 20 bilder från södra Öland, visar miljöer som de äldre känner väl; kor som betar i sjömarkerna, Stora alvaret, några av södra Ölands fina radbyar och mycket annat.
• Den 24 mars genomförs en kväll med samtal om framtidens kulturarv tillsammans med Dr Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren om Heritage Futures, och Emma Rydnér, världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap. Samtalet handlar om kulturarv, framtid med små utblickar runt om i världen. En liten utställning som tagits fram i samarbete mellan Linneuniversitets Unescoproffesur och Mörbylånga kommun visas på kommunens bibliotek. Utställningen som har tema framtiden, år 2050, visualiserar fem olika framtidsbilder. Dessa bilder är spekulativa – de är inga prognoser.
• I samarbete med Ölandsguiderna, naturum Ottenby och Eketorps borg kommer fem olika världsarvsguidningar att genomföras under våren. Varje guidning har ett specifikt tema för att visa världsarvet ur flera perspektiv (finansieras via DUNC).
• Det lyckade miniguidsprojektet som inleddes med Alunskolan våren 2019 kommer att få en fortsättning. Eleverna kommer under våren att arbeta med natur och kultur på Sydöland. En lördag i maj bjuds eleverna på tårtkalas på Ölands södra udde för att fira världsarvets jubileum. Miniguidsprojektet sker i samverkan med naturum Ottenby och finansieras via DUNC-projektet.
• Eketorps borg kommer att satsa extra på att lyfta det unika omgivande landskapet och under sommaren kommer en världsarvsutställning att visas vid borgen.
• På midsommardagen öppnar en utställning om världsarvets byar på Ölands museum Himmelsberga. Utställningen tas fram i samarbete mellan Ölands hembygdsförbund och Mörbylånga kommun med stöd av Länsstyrelsen Kalmar län.

DUNC, Development of Unesco Natural and Cultural Assets är ett Interreg South Baltic EU-projektet där flera världsarv samarbetar.

Nyhetsarkiv