Världsarvsmöte 9 mars

Välkommen till ett digitalt möte om världsarvet, vandringslederna på södra Öland och Eketorps borg. I början av varje år brukar ett uppstartsmöte för världsarvsveckan arrangeras, på grund av situationen med det nya coronaviruset, covid-19, arrangeras istället ett digitalt möte för företagare och föreningar som på ett eller annat sätt lyfter världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Syftet är att informera om vad som är på gång just nu, nytt världsarvs-material som kan användas (allt från nya loggor till målarböcker för barn) och en idé om att arbeta fram en liknande broschyr som gjordes förra året, med syfte att lyfta företagens och föreningarnas verksamheter https://sodraoland.com/wp-content/uploads/2020/07/Upplev_varldsarvet2020.pdf

Tid: Tisdag 9 mars klockan 13.00
Anmäl ditt deltagande senaste fredagen den 5 mars till emma.rydner@morbylanga.se
Mötet kommer att ske digitalt via Teams och en länk mailas ut till dem som anmält sig.

Dagordning
1. Vad är på gång inom världsarvet? Emma Rydnér, världsarvssamordnare.
2. Arbetet med vandringslederna på södra Öland. Matheus Tholin, Natur och fritidsutvecklare.
3. Eketorps borg och framtiden, Stefan Ahlgren, verksamhetsutvecklare.
4. Avslutning med möjlighet att ställa frågor

Välkommen till Södra Ölands odlingslandskap

 

Nyhetsarkiv