Bli världsarvs-ambassadör

2021-02-26: De loggorna som arbetades fram till företagare och föreningar som vill använda världsarvet Södra Ölands odlingslandskap i sin marknadsföring finns nu också i en engelskspråkig variant. Samtliga loggor finns att ladda ner via den här sidan.

2020-11-27: Världsarvet på Öland firar 20 år i år och nya loggor, textunderlag och bilder har arbetats fram till företagare och föreningar som vill använda världsarvet Södra Ölands odlingslandskap i sin marknadsföring. Med inspiration från världsarvet the English Lake District har ett koncept tagits fram med fem budskap:
”Välkommen till världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”
”Hjärta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”
”Upplev världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”
”Producerat i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”
”Upptäck världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”
Loggorna är fria att använda för företagare och föreningar. Utöver de nya loggorna finns  korta texter om världsarvet på svenska, engelska och tyska och ett bildmaterial som aktörerna kan använda sig av. Här hittar ni materialet

Hjärta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Projektet är finansierat genom det transnationella världsarvsprojektet DUNC. Vid ett möte inom projektet framkom önskemål om världsarvsdekaler som kan sättas på butiksdörrar och i skyltfönster. Under en informationskampanj i våras, då vykort med världsarvsinformation skickades ut till företagare i Mörbylånga kommun, inkom också önskemål om loggor som företagarna kan använda.

”Det känns bra att kunna möta önskemål som kommer från våra företagare och föreningar. Vi arbetar hela tiden med att lyfta Södra Ölands odlingslandskap lokalt, regional, nationellt och internationellt. Tillsammans kan vi alla hjälpas åt att lyfta vårt unika landskap under hela året.”, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare i Mörbylånga kommun.

I en första omgång skickas informationen ut till det 50-talet företagare och föreningar som valde att delta i den nya guiden ”Upplev världsarvet”, som arbetades fram när sommarens upplaga av världsarvsveckan blev inställd. Aktörerna får ett dekalark med de nya loggorna som tack för sin medverkan.

Om DUNC-projektet
DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural assets, finansieras via Interreg South Baltic. Det är ett projekt där flera världsarv runt södra Östersjön samarbetar för att kreativt utveckla sina platser. Bland annat med utbildning av ambassadörer och utveckling av nya produkter och tjänster. Siktet är inställt på att bidra till en ökad turism på ett hållbart sätt.

Världsarvet the English Lake District
English Lake District är ett kulturlandskap i nordvästra England. Människans samspel med naturen har skapet ett harmoniskt landskap där bergen speglas i sjöarna. Jordbruk och lokala industrier har format landskapet under mer än 1000 år samtidigt som människan har inspirerats av naturen.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Södra Öland är med på Unescos lista över världsarv! Landskapet är unikt och värdefullt. I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ingår byarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna. I dag fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna. Tack vare lantbrukarna kan odlingslandskapet upplevas av nya generationer.

Nyhetsarkiv