Boksläpp – Skansenskolans receptbok

Boksläpp – Skansenskolans receptbok: Smaka på ett världsarv

Datum: Fredag 17 november
Klockan: 10-11
Plats: Biblioteket Skansenskolan

Skansenskolan har under lång tid arbetat med södra Ölands unika miljöer, något som tagit sig många olika uttryck under åren.

I år har skolan, tack vara Riksantikvarieämbetets kulturmiljöstöd för världsarvssamordning, jobbat med temat mat i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. I projektet har högstadieeleverna varit ute på en tur i världsarvet tillsammans med bland annat LRFs kommungrupp. Eleverna besökte både Norrgården i Ventlinge och en mjölkgård i Gräsgård. I undervisningen har eleverna tittat på sina traditioner och matarv, där de sedan har fått välja en maträtt som har betydelse för dem. De har illustrerat och skrivit ner sina recept.

I maj öppnade eleverna en utställning om maten i odlingslandskapet som visades vid Eketorps borg. Nu har utställningen blivit en receptbok. Elevernas recept, bilder och personliga berättelser är grunden i boken som nu släpps. Boken kommer att delas ut till eleverna och finnas tillgänglig via skolans bibliotek.

– Inom hem- och konsumentkunskapen har vi tittat lite extra på råvarorna som finns runt omkring oss. Vår skola ligger mitt i ett fantastiskt odlingslandskap och det är något vi drar nytta av i undervisningen. Säger Britt-Marie Källroos, lärare i hem- och konsumentkunskap vid Skansenskolan

– Världsarvet är som en ’mindmap” där tankar och idéer kring Södra Ölands odlingslandskap är näst intill oändliga. Läsåret 22-23 fördjupade vi oss på Skansenskolan i ”Mat i världsarvet”, ett engagerande och spännande tema. Det här läsåret 23-24 är temat något helt annat men lika spännande. Säger Solveig Hermansson, bildlärare på Skansenskolan.

– Eleverna har fått ta del av hur mat kan vara traditionsbärare och en viktig del av en familjs gemensamma minnen, både för sig själv och sina äldre släktingar men även för framtida familjemedlemmar och också för ett samhälle eller kultur. De har fått dyka ner i sina egna minnen och plocka fram en händelse som är förknippad till en specifik maträtt. Därefter har de fått dela med sig av det betydande matminnet och maträtten under lektionerna i engelska. Resultatet blir personligt, men sammansatt med andras berättelser blir det en stark påminnelse om vikten av att skapa gemensamma minnen med sina barn. Att få ta del av hur en elev pratar om sitt minne med sprudlande ögon och glädje i rösten gör mig varm. Säger Maria Skoog, engelsklärare på Skansenskolan.

Maria Skoog, Solveig Hermansson, Britt-Marie Källroos, Skansenskolan

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker

Nyhetsarkiv