Elevutställning på tema mat öppnar på Eketorps borg

Välkommen på invigning!
Plats: Eketorps borg
Datum: Tisdag 30 maj
Klockan 10.00
Invigningstalare: Per-Olov Johansson, ordförande Kultur- och tillväxtnämnden Mörbylånga kommun

Skansenskolan har under lång tid arbetat med södra Ölands unika miljöer, något som tagit sig många olika uttryck under åren.
I år har skolan, tack vara Riksantikvarieämbetets kulturmiljöstöd för världsarvssamordning, jobbat med temat mat i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

– Skansenskolan är ett föredöme i sitt arbete med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Det är fantastiskt att följa skolans arbete och se hur projektet integreras med ämnen som bild, slöjd, hemkunskap, engelska och svenska. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare.

Tisdagen den 30 maj klockan 10.00 invigs högstadieelevernas utställning om just maten i odlingslandskapet på Eketorps borg.
I projektet har eleverna varit ute på en tur i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap tillsammans med bland annat LRFs kommungrupp. Eleverna besökte både Norrgården i Ventlinge och en mjölkgård i Gräsgård.

– Inom skolans demokratiuppdrag ryms möjligheterna till att få överblick och sammanhang för sin identitetsutveckling. Det kan ske genom olika perspektiv: historiskt, internationellt, etiskt och miljö. Genom dessa perspektiv kan eleverna utveckla förståelse för samtiden och sin egen identitetsutveckling för att i framtiden kunna påverka globalt och lokalt. Säger Maria Skoog, lärare vid Skansenskolan

Under förra läsåret utformade skolans högstadieelever utställningen ”Ung i världsarvet” som visades i anslutning till Eketorps borg under sommaren 2022. I bilden och slöjden gestaltade eleverna hur det är att vara ung i världsarvet och i engelskan arbetade de med digitala berättelser. Projektet delfinansierades av Länsstyrelsen Kalmar län.

– Förra årets utställning ”Ung i världsarvet” har varit en välbesökt publikmagnet och nu ser vi fram emot att få husera den nya utställningen ”Mat i världsarvet”. Skansenskolans nya utställning kopplar på ett unikt sätt ihop Södra Ölands odlingslandskap med den kulturella historien kring Eketorps borg. Säger Michael Jildestad, kulturchef Mörbylånga kommun.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker

Eketorps borg
Eketorps borg är Sveriges enda helt undersökta och återuppbyggda fornborg, med hus från både järnålder och medeltid. Den ligger vackert mitt i Ölands världsarv alldeles intill den nationella vandringsleden Mörbylångaleden. Här kan du prova på bågskytte, brödbak, forntida hantverk, kamplekar m.m.

Nyhetsarkiv