Föredrag om och nytryck av populär världsarvsskrift

”Livet på landet – familjejordbruk på södra Öland under 1950- och 1960-talen”
Föredrag med Lennart Nilsson på Färjestadens bibliotek torsdagen den 25 april klockan 18.00.
Evenemanget är öppet för alla och det krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett resultat av många generationers arbete. Ett arbete som utförts såväl på själva gårdarna som ute på åkrarna, i sjömarkerna och på alvaren.
Årtiondena efter 1945, då andra världskrigets var slut, var en period då stora förändringar skedde inom lantbruket på Öland och i hela Sverige. Traktorer, nya maskiner och redskap togs i bruk på gårdarna. Till detta kom en intensifierad växtförädling, handelsgödsel, djuravel samt utbildning och rådgivning. Under 1940- och 50-talen installerades elektricitet, vatten och centralvärme i boningshusen. Under 2022 intervjuades åtta personer, fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 72 till 86 år. Intervjuerna gjordes av antikvarien Ann Moreau, Länsstyrelsen Kalmar län och ekologen Lennart Nilsson från firman Plantago.

År 2023 släppte Länsstyrelsen Kalmar län skriften ”Livet på landet”, där de åtta personerna berättar om hur det var att växa upp på en bondgård på södra Öland under 1950- och 1960-talen. Berättelserna handlar om gården och familjen, om allt arbete som krävdes av alla och envar men också om ledig tid och glädjeämnen. Skriften delades ut via hembygdsföreningarna i världsarvet och intresset var så stort att den snabbt tog slut. Länsstyrelsen Kalmar län trycker nu därför upp en ny upplaga som även den kommer att distribueras via hembygdsföreningarna. Kontakt: Emma Rydnér, världsarvssamordnare, emma.rydner@morbylanga.se

Skriften finns även att läsa digitalt på länsstyrelsens hemsida:
Livet på landet – familjejordbruk på södra Öland under 1950- och 1960-talen | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Tisdagen den 23 april infaller Världsbokdagen, instiftad av Unesco, det är en dag som uppmärksammar böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer, kunskap och förståelse mellan människor. I Mörbylånga kommun kommer firas Världsbokdagen genom en hel vecka där läsningen står i fokus. Att läsa är inte bara underhållande, det är också en källa till kunskap och förståelse. Föredraget på Färjestadens biblioteket sker i samband med världsbokdagen och Mörbylånga kommuns satsning på läsning under veckan.

Lennart Nilsson

Nyhetsarkiv