Guldkorn från världsarvet

2020-12-16: Fotoutställningar med miljöer från Södra Ölands odlingslandskap.

Kalmar läns museum och Mörbylånga kommun visar utställningen ”Guldkorn från världsarvet Södra Ölands odlingslandskap” på kommunens särskilda boenden.
Det är en liten fotoutställning med några av de mest omtyckta bilderna från världsarvets instagramkonto @varldsarvetsodraoland, bilderna skildrar miljöer som många av de äldre väl känner till – betesdjur, Stora alvaret, orkidéer som blommar, sjömarkerna och byar. Bilderna har tidigare visats i restaurangen på Kalmar läns museum.

”Från länsmuseets sida är vi glada över initiativet från Mörbylånga kommun att visa bilderna på äldreboenden, mitt i de äldres vardag. Det känns extra viktigt med ljusglimtar nu under rådande pandemi, säger länsmuseets producent, Maria Kanje.

År 2020 firar Södra Ölands odlingslandskap 20 år på Unescos världsarvslista. I planerna för jubileumsåret ingick att kommunens särskilda boenden skulle erbjudas bildvisning och berättelser om Södra Ölands odlingslandskap, nu ersätts detta med en fotoutställning, producerad av Kalmar läns museum.
Flera exemplar av utställningen har tryckts upp så att de särskilda boendena får var sin utställning, allt med hänsyn till gällande råd och rekommendationer med anledning av covid-19.

”Södra Ölands odlingslandskap är skapat av människan under många generationer, vi har tidigare besökt våra särskilda boenden och då har bilderna väckt många minnen, tankar och berättelser. Det känns väldigt bra att kunna visa utställningarna på boendena och hoppas att de ska kunna njuta lite av de vackra miljöerna som finns på södra Öland”. Säger Emma Rydnér världsarvssamordnare, Mörbylånga kommun.

Världsarvsbilderna när de visades i restaurangen på Kalmar läns museum.

De elva bilderna som ingår i fotoutställningen ”Guldkorn från världsarvet”:

Mittmuren: Mittmuren är en fyra mil lång stenmur som går i nord-sydlig riktning över Stora alvaret. Stora alvaret är världens största alvarmark.

Södra Kvinneby: När solen går upp – Södra Ölands odlingslandskap en onsdagsmorgon i januari.

Tjurigt i trafiken: Trafikkaos i Södra Ölands odlingslandskap

Stora alvaret: Orkidéerna har börjat blomma ute på alvaret! Skymtar ni Eketorps borg i bakgrunden?

Ventlinge: Full fart genom majslabyrinten!

Tingstad flisor: Tingstad flisor är två stycken tre meter höga kalkstensflisor ute på Ölands stora alvar.

Lilla Frö: Radbyn Lilla Frö, en av 87 byar i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Långe Jan: Sveriges högsta fyr, Långe Jan, bjuder på en fantastisk utsikt över Ölands södra udde.

Gösslunda: Gösslundaleden är en drygt 7 kilometer lång vandringsslinga som börjar och slutar vid parkeringen mittemot infarten till Gösslunda by. Leden är utmärkt med stenrösen som visar vägen.

#farmingasusual: Potatissättning i Kleva.

Ekelundaleden: Ekelundaleden i februari.

Nyhetsarkiv