Hjälp oss lyfta fram berättelser från världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Runt omkring i världsarvet på södra Öland finns spännande platser som vittnar om odlingslandskapets historia, människoöden, ovanliga naturfenomen och mycket annat. Berättelser som berör och väntar på att bli berättade. Nu ska vi lyfta fram 20 platser i världsarvet via digitala berättelser.  Vilka platser skulle du vilja höra mer om? Tipsa oss!

Tingstad flisor? Odlingarna i Mörbylångadalen? Stora alvarets största sjö? Näsby, en av Ölands radbyar? Klangstenen vid Gösslundaleden? Gamla alvarvägar? Örnkullen? Gammalsby sjömarker? Något annat?

Det är ölandsguiderna Eva Åkerstedt och Ludvig Papmehl-Dufay som ska arbeta fram och läsa in berättelserna. De båda guiderna har god kännedom om odlingslandskapet, geologin, naturen och södra Ölands arkeologi och historia. Berättelserna kommer att publiceras digitalt på hemsidan och i appen Naturkartan.

”Södra Ölands odlingslandskap är format av människan och betande djur. Överallt i landskapet finns så mycket spännande att lyfta fram. Nu gör vi en satsning på att ytterligare tillgängliggöra vårt världsunika odlingslandskap, men vi behöver din hjälp.”, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare.

Skicka in tips på platser till oss! Det enda kravet är att platsen ska vara tillgänglig via någon av vandrings- eller cykellederna som löper genom Södra Ölands odlingslandskap. Urvalet kommer att ske i samarbete mellan Ölandsguiderna, Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi vill ha ditt tips senast tisdag 30 april. Tipsen mejlas till Mörbylånga kommun, världsarvssamordnare Emma Rydnér: emma.rydner@morbylanga.se

Sedan tidigare har två digitala guidningar arbetats fram utmed vandringslederna Nunnedalen och Bårby källa. Där kan man få höra mer om grottan i Nunnedalen, den fyra mil långa och spikraka Mittmuren som klyver stora alvaret från norr till söder, och om spåren av en gammal fårvaktarkoja som finns ute på alvaret.

Satsningen möjliggörs via Riksantikvarieämbetets medel för världsarvssamordning.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Ludvig Papmehl-Dufay

Eva Åkerstedt

Nyhetsarkiv