Kovett på stort alvar lanseras under Ostfestivalen i Mörbylånga

Vad innebär Kovett på stort alvar? Jo, bland annat att du stänger grindar efter dig, håller avstånd till de betande djuren och tar med dig skräp och matrester efter att du har fikat.
Mörbylånga kommun och LRF har tagit fram en kampanj om hur besökare ska bete sig när de är ute och rör sig bland betande djur i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Materialet består av vykort, affischer och skyltar på temat ”Kovett på stort alvar”.

– De betande djuren hjälper till att ta hand om och vårda vårt världsunika odlingslandskap, något som vi vill att fler och fler ska bli medvetna om. Södra Öland är inte naturens orörda skönhet, utan tvärtom, odlingslandskapet finns här tack vare att människan låtit betesdjuren forma det under årtusenden. Säger Roger Gustavsson, LRFs representant i världsarvsrådet.

Under Ölands skördefest, fredagen den 30 september och lördagen den 1 oktober arrangeras LRFs ostfestival på torget i Mörbylånga. Mörbylånga kommun är på plats med information om södra Öland och då kommer också ”Kovett på stort alvar” att finnas med.

– Idén att göra kovett på stort alvar fick vi från världsarvet Laponia som har tagit fram en kampanj som de kallar för renvett. Renen är en central del i världsarvet Laponia, precis som korna och de andra betande djuren är en viktig del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare.

Företagare kan kostnadsfritt beställa materialet via Mörbylånga kommun. Skyltar kommer också att sättas upp i anslutning till vandringslederna på södra Öland.
Kovett på stort alvar har kunnat arbetas fram tack vare kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning via Riksantikvarieämbetet. Bidraget är till för att skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Nyhetsarkiv