Kulturmiljöbidrag till världsarvssamordning

Mörbylånga kommun beviljas 330 000 kronor i kulturmiljöbidrag av Riksantikvarieämbetet till världsarvssamordning, vilket är en ny statlig satsning. Bidraget handlar inte om att ersätta befintliga resurser, utan om att skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.

”Det är en viktig satsning som görs på de svenska världsarven och som ger oss möjlighet att utveckla vårt arbete med Södra Ölands odlingslandskap.” säger Emma Rydnér världsarvssamordnare, Mörbylånga kommun.

I år finns några områden inom världsarvsarbetet som kommer att prioriteras, bland annat att öka tillgängligheten i vandringslederna genom världsarvet:

”I takt med att intresset för utomhusmiljöer i kommunen ökar är det viktigt att vi förbättrar tillgängligheten ytterligare så att fler kan ta del av vårt fantastiska odlingslandskap. Vandringslederna spelar en viktig roll för folkhälsan och därför vill vi jobba för att öka antalet platser som är tillgängliga för alla.” Säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun.

Övriga områden som prioriteras under året är bland annat:

Kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning:
I Regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Riksantikvarieämbetet avsätter regeringen medel för världsarvssamordning som en del av kulturmiljövårdsanslaget för en tillfällig finansiell satsning under tre år. Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Världsarvssamordnarna ”bidrar till en fungerande samordning mellan lokala och regionala aktörer och i världsarvsråden och agerar strategiskt utifrån världsarvens bevarande, användning och utveckling”.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. På södra Öland finns Kalmar läns enda världsarv – ett av femton i Sverige – Södra Ölands odlingslandskap. Det är ett levande odlingslandskap med byar, åkrar, Stora alvaret och sjömarker som bildar den enastående helhet som utgör världsarvet.

Nyhetsarkiv