Mörbylånga kommun beviljas kulturmiljöbidrag av Riksantikvarieämbetet till världsarvssamordning

Mörbylånga kommun beviljas 360 000 kronor i kulturmiljöbidrag av Riksantikvarieämbetet till världsarvssamordning, vilket är en statlig satsning på de svenska världsarven. Bidraget ska skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.

– Bidraget för världsarvssamordning gör det möjligt att växla upp vårt arbete med södra Öland ännu mer. Södra Ölands odlingslandskap ligger helt rätt i tiden när mer fokus på svensk matproduktion behövs och intresset för friluftslivet är stort.” Säger Emma Rydnér världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap

Medlen kommer bland annat att möjliggöra följande satsningar:

• Erbjuda en friluftsdag i världsarvet för elever i årskurs sex.
• Tillsammans med LRF ta fram en kampanj ”kovett på stort alvar” om hur besökare ska bete sig när de är ute bland betande djur i världsarvet.
• Tillsammans med Ölands turism ska marknadsföringen av världsarvet ses över och vidareutvecklas.
• Fördjupade kunskapsdagar för organisationer som arbetar med världsarvet ska genomföras.
• Tillsammans med Ölands museum ska typiska trädgårdsväxter som odlas eller har odlats vid hus och gårdar i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap lyftas fram och synliggöras.
• Eketorps borgs historia ska kopplas ihop med odlingslandskapets, både via skyltar och guidningar.
• Se över möjligheten att med teknikens hjälp lyfta fram flera berättelser och platser utmed vandringslederna

Parallellt pågår ordinarie arbete med världsarvet, inom kort släpps årets upplaga av broschyren ”Upplev världsarvet”. I samarbete med Öland Spirar genomförs en världsarvshelg den 13-15 maj. Alunskolans elever ska bli miniguider tillsammans med naturum Ottenby, och Skansenskolans högstadium bygger utställningen ”ung i världsarvet” vid Eketorps borg.

Kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning:
I Regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Riksantikvarieämbetet avsätter regeringen medel för världsarvssamordning som en del av kulturmiljövårdsanslaget för en tillfällig finansiell satsning under tre år. Bidraget ska inte ersätta befintliga resurser, utan bidra till att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå. Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Världsarvssamordnarna ”bidrar till en fungerande samordning mellan lokala och regionala aktörer och i världsarvsråden och agerar strategiskt utifrån världsarvens bevarande, användning och utveckling.”

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. På södra Öland finns Kalmar läns enda världsarv – ett av femton i Sverige – Södra Ölands odlingslandskap. Det är ett levande odlingslandskap med byar, åkrar, Stora alvaret och sjömarker som bildar den enastående helhet som utgör världsarvet.

Hjärta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Nyhetsarkiv