Mörbylångaleden – en av 12 signaturleder i Sverige

För att underlätta för vandringsintresserade har STF, Svenska Turistföreningen, valt ut 12 signaturleder i Sverige. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de är karaktäristiska för sina respektive landsdelar. Tillsammans ger de 12 lederna en bra bild av Sveriges vandringsutbud och natur. Mörbylångaleden, som sköts av Mörbylånga kommun, är en av de 12 signaturlederna. Leden går från Träffpunkt Öland vid brofästet i Färjestaden till Ottenby vandrarhem i Näsby på södra Öland.

Lena Petersén, tidigare natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun, berättar om hur det gick till när leden skapades:

– Allt började i mitten av 1980-talet efter ett önskemål från en medborgare i Kastlösa att Mörbylånga kommun skulle göra en vandringsled på gamla järnvägsbanken på sträckan Kastlösa till Skärlöv. Nämnda sträcka var helt igenvuxen av skog och sly, och det var ett digert arbete att få till leden. Första färdigställda sträckan på Mörbylångaleden invigdes våren 1990 vid Penåsa rastplats. Efter detta har leden vuxit fram genom åren sträcka för sträcka. Vissa sträckor har det fungerat lättvindigt och vissa sträckor har det tagit lite längre tid att genomföra. Hela leden bygger på ett gott samarbete med markägare, säger Lena Petersén och fortsätter:

– Jag har skaffat mig vänner för livet genom detta fantastiska arbete som jag fick möjligheten att bedriva vid byggandet av Mörbylångaleden i Mörbylånga kommun, mitt livsverk i kommunen brukar jag säga. Mörbylångaleden är ett levande verk som kan utvecklas ytterligare med åren genom att bygga flera sträckor/avstickare från den befintliga leden. Självklart hade detta arbete inte varit möjligt utan alla underbara medarbetare som jag haft genom åren. Att komma ut på det öländska alvaret och Mörbylångaleden är en fantastisk känsla och något som jag väldigt ofta gör, för att inte tala om de otaliga övernattningar i vindskydd på rastplatserna som jag förverkligat genom åren med vänner, barn och barnbarn, avslutar Lena.

”Tack vare det annorlunda odlingslandskapet är hela södra Öland sedan år 2000 utsett till ett världsarv av UNESCO. Öns geografiska läge, kalkberggrunden och det milda klimatet har tillsammans med människans påverkan skapat dessa förutsättningar. Genom det karga och vackra världsarvet löper Mörbylångaleden, som är vår signaturled.” Så inleder STF beskrivningen av Mörbylångaleden, hela beskrivningen går att läsa här: https://www.svenskaturistforeningen.se/leder/signaturled-oland/

Matheus Tholin är Mörbylånga kommuns natur- och fritidsutvecklare och Emma Rydnér arbetar som världsarvssamordnare i kommunen.

– Vi på Mörbylånga kommun är stolta över att STF valt ut en av våra vandringsleder i sin satsning på vandring i Sverige. Vi hoppas att detta inspirerar fler till att ge sig ut i den vackra öländska naturen, för en unik vandringsupplevelse i världsarvet, summerar duon.

Gammalsby sjömarker

 

Nyhetsarkiv