Nu släpps besökarens guide till Södra Ölands odlingslandskap

240502: Upplev världsarvet Södra Ölands odlingslandskap via gårdsbutiker, restauranger, campingar, guider, ateljéer, utställningar, på en cykel, till fots eller via hästryggen. Nu släpps besökarens guide till Södra Ölands odlingslandskap: ”Upplev världsarvet 2024”.

Ett exempel på hur världsarvet kan upplevas ur flera perspektiv kommer från Margit Fribergsällskapet. Författaren Margit Friberg föddes i Smedby socken på södra Öland 1904. Hon är en betydande ölandsskildrare och läsarna bjuds på en fantastisk inblick i öns historia, natur och människoöden. Margit Fribergsällskapet sköter också en litterär stig som startar vid sockenstugan i Smedby och leder till Gåsestens hamn.

Över 80 företagare och föreningar har skickat in beskrivningar av sina verksamheter till broschyren som hjälper besökarna att uppleva världsarvet ur många olika perspektiv. Broschyren kommer att finnas på biblioteket, på turistbyrån och på flera ställen runt om på Öland och på fastlandet. Upplev världsarvet finns även digitalt på världsarvets hemsida sodraoland.com

–  Vi vill lyfta fram det myller av aktiviteter och smultronställen som finns i Södra Ölands odlingslandskap. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap.

Klicka på bilden för att öppna broschyren som PDF-fil.

Sockenstugan i Smedby där Margit Friberg-stigen startar

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker

Nyhetsarkiv