Nytt projekt: Skansenskolan och världsarvet

Ett nytt projekt beviljas 80 000 kronor av länsstyrelsen Kalmar län, ”Skansenskolan och världsarvet”. Projektet syftar till att tillsammans med högstadieeleverna vid Skansenskolan i Mörbylånga lyfta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, Eketorps borg och de fantastiska kulturmiljöer som ryms inom världsarvsområdet.

”Att jobba med världsarvet är ett bra sätt att engagera sig i vår gemensamma framtid.” säger Solveig Hermansson, lärare vid Skansenskolan

Eleverna kommer under projektet att arbeta fram en världsarvsutställning och rapporter om några av de kulturmiljöer/fornlämningar som ryms inom världsarvsområdet. Världsarvsutställningen kommer att visas vid Eketorps borg sommaren 2022. Hur elevernas rapporter ska gestaltas får de själva avgöra, det kan exempelvis handla om ”traditionella tryckta rapporter”, filmer eller seriestrippar.

”Det känns väldigt inspirerande att få den här möjligheten att arbeta ihop med högstadiet på Skansenskolan. Det blir ett spännande projekt och kanske kommer södra Ölands rika kulturarv att visas ur helt nya perspektiv.” säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun.

På grund av situationen med det nya coronaviruset, covid-19 har projektstarten flyttats från vårterminen 2021 till höstterminen, då projektet startar med att eleverna får åka på en guidad bussresa genom Södra Ölands odlingslandskap till Eketorps borg.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. På södra Öland finns Kalmar läns enda världsarv – ett av femton i Sverige – Södra Ölands odlingslandskap. Det är ett levande odlingslandskap med byar, åkrar, Stora alvaret och sjömarker som bildar den enastående helhet som utgör världsarvet.

Eketorps borg
Eketorps borg är en återuppbyggd fornborg på Ölands stora alvar. Borgen ligger mitt i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Innanför borgens kalkstensmur finns rekonstruerade hus från järnålder och medeltid. Våren 2019 tillträdde Mörbylånga kommun som driftsansvarig för Eketorps borg. Arbete pågår med att utveckla Eketorps borg som en mötesplats på södra Öland och att via borgen lyfta Ölands unika förhistoria.

Nyhetsarkiv