Samarbetsprojekt Örlogsstaden Karlskrona, Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Södra Ölands odlingslandskap

Den bästa marknadsföringen av ett besöksmål är när människorna som bor på platsen talar gott om den. Örlogsstaden Karlskrona, Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Södra Ölands odlingslandskap har egna ambassadörer.

Under oktober kommer ambassadörerna att sammanstråla två gånger för att inspirera varandra, dela erfarenheter, få nya kontakter och lära känna varandras platser. Karlskrona kommun arrangerar utbytet med delfinansiering av Region Blekinge.

”Vi har haft ett gott samarbete med representanter för Södra Ölands odlingslandskap Öland i tidigare projekt och det känns givande att genomföra det här utbytet mellan våra platser under de kommande veckorna. Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna utöka det här arbetet och få liknande utbyte internationellt.” säger Sarah Kristoffersen projektledare, Karlskrona kommun.

Ambassadörer i alla åldrar
Den 7 oktober möter ett 25-tal guider, ambassadörer och turismexperter från Blekinge upp kollegorna på Öland för att besöka Södra Ölands odlingslandskap. Bland annat ska de få vandra på Stora alvaret, beundra löktavlan i Ventlinge och besöka naturum Ottenby och Långe Jan.

Den 12 oktober är det dags för ölänningarna att komma till Blekinge. Där blir det bland annat besök på Skärva herrgård, vandring längs ARK56, guidning i världsarvet samt besök på Marinmuseum och Blekinge museum.

Under oktober kommer också två sjätteklassare från Hästöskolan och Saltöskolan i Karlskrona att utbildas till juniorambassadörer i världsarvet. Du kanske träffar på dem när de guidar släkt och vänner den 22 till 24 oktober då Världsarvsdagarna går av stapeln i Karlskrona.

Samarbete i EU-projekt
Örlogsstaden Karlskrona och Södra Ölands odlingslandskap är utnämnda till världsarv av Unesco. Samma organisation har utnämnt Blekinge Arkipelag till biosfärområde. Det betyder att platserna är så unika att de ska bevaras för all framtid. För att ta hand om sina kultur- och naturarv på ett hållbart sätt är det bra att samarbeta med andra liknande platser och att involvera sin lokalbefolkning.

Det visar det EU-finansierade samarbetsprojektet DUNC, Development of Unesco Natural and Cultural Assets. Projektet leddes av Karlskrona kommun under åren 2017 till 2021 och har lett till ett långsiktigt samarbete mellan ett flertal världsarv och biosfärområden i södra Östersjöregionen. Förutom Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap och Biosfärområde Blekinge Arkipelag ingår till exempel världsarven Kuriska näset i Litauen samt Wismars och Stralsunds historiska stadskärnor i nätverket.

Nyhetsarkiv