Skansenskolans arbete med världsarvet lyfts fram i nationell konferens

Världsarvskonventionen firar 50 år och det uppmärksammas av Marinmuseum i Karlskrona med konferensen ”Världsarven, freden och den hållbara utvecklingen”. Den 9-10 november utlovas två inspirerande dagar med föredrag och diskussioner om världsarvens historia, samtid och framtid. Det blir samtal mellan svenska och internationella experter inom kulturarv, pedagogik och samhällsforskning.

Solveig Hermansson och Maria Skoog, lärare vid Skansenskolan i Mörbylånga, är tillsammans med Emma Rydnér, världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap, inbjudna att berätta om hur skolan lyfter in världsarvet Södra Ölands odlingslandskap i undervisningen. Skansenskolan har under lång tid arbetat med södra Ölands unika miljöer, ett arbete som tagit sig många olika uttryck under åren.

Maria och Solveig kommer att berätta om en lyckad samverkan i ett världsarv och hur Skansenskolans högstadium i Mörbylånga jobbar temaövergripande med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Under förra läsåret utformade skolans högstadieelever utställningen ”Ung i världsarvet” som har visats i anslutning till Eketorps borg under sommaren.  Eleverna bakade bland annat världsarvsmuffins på hemkunskapen (ett recept baserat på bruna bönor från Södra Ölands odlingslandskap). I bilden och slöjden gestaltade eleverna hur det är att vara ung i världsarvet och i engelskan arbetade de med digitala berättelser.

Efter föredraget följer ett panelsamtal med anledning av att det under hösten 2022 implementeras en ny läroplan i den svenska grundskolan. Vad innebär ett sådant styrdokument för arbetet med kulturarv i skolan – och finns där särskilda möjligheter för världsarven? Charlotte Ahnlund Berg, utredare med fokus på kulturarvspedagogik på Riksantikvarieämbetet samtalar med Solveig Hermansson och Maria Skoog, lärare vid Skansenskolan i Mörbylånga och med Cathrine Odehammar, museipedagog på Marinmuseum i Karlskrona.

 

Nyhetsarkiv