Skola och kulturarv- webbinarium

Världsarven och skolan! Riksantikvarieämbetets välbesökta webbinarium, 17–19 november, om skola och kulturarv lyfte världsarven och goda exempel på hur man kan arbeta med världsarv och skola. På bilden: Lena Landström, föreningen Världsarv i Sverige, Emma Rydnér, Södra Ölands odlingslandskap, Sven Skoog, Hälsingegårdarna. Medverkade gjorde även Julia Lodén, Svenska Unescorådet, samt Mathilda Fält Zaar, Riksantikvarieämbetet.

Nyhetsarkiv