Sveriges världsarv tema på riksdagsseminarium

Sveriges mest unika natur- och kulturarv! Hur tar vi på bästa sätt gemensamt ansvar för våra världsarv?
Onsdagen den 18 oktober genomfördes ett välbesökt seminarium i riksdagen som lyfte världsarvens roll och värde – i Sverige och världen. Medverkade gjorde Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Emma Rydnér, världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap Anna-Karin Ferm, ordförande föreningen Världsarv i Sverige och Camilla Lugnet, VD Stiftelsen Världsarvet Grimeton

– Det känns jättebra att lyfta Unescos världsarv i Sverige i riksdagen. Det är platser som Sverige har förbundit sig att ta hand om. Förhoppningen är att det här är ett steg på vägen att få staten att växla upp det fina arbete som redan görs ute i världsarven. Säger Anna-Karin Ferm, ordförande i Världsarv i Sverige.

Louise Thunström (S) och Roland Utbult (KD) stod bakom inbjudan till seminariet. Det var en bred representation från de olika världsarven på plats.

– Det känns både roligt och viktigt att ha fått besöka Sveriges riksdag och berätta om våra världsarv. Självklart kändes det lite extra bra att få lyfta Södra Ölands odlingslandskap i ett sådant sammanhang. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

Emma Rydnér berättar om världsarven i Sverige

Nyhetsarkiv