”Ung i världsarvet” – ny utställning öppnar vid Eketorps borg

Skansenskolan i Mörbylånga har under lång tid arbetat med södra Ölands unika miljöer, ett arbete som tagit sig olika uttryck under åren. Det här läsåret har Skansenskolans högstadium beviljats projektmedel för att växla upp arbetet ytterligare med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, Eketorps borg och de fantastiska kulturmiljöer som ryms inom världsarvsområdet. Eleverna har arbetat fram utställningen ”Ung i världsarvet” som kommer att visas vid Eketorps borg sommaren 2022. Projektet genomförs av Mörbylånga kommun med stöd av Länsstyrelsen Kalmar län.

– Eleverna har genom att studera kulturarvet fått en grund för vidare utforskande av sin omvärld. Vi har grävt där vi står och nu hoppas vi att genom framtida projekt få möjlighet att möta ungdomar i andra världsarv tillsammans med Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap. Säger Solveig Hermansson, Skansenskolan.

Under läsåret har eleverna bland annat anordnat en pumpautställning under Ostfestivalen i Mörbylånga, åkt på guidad busstur genom världsarvet, skådat fågel och säl med naturum Ottenby, upplevt utsikten högst uppe i Långe Jan, besökt Eketorps borg och bakat världsarvsmuffins på hemkunskapen (ett recept baserat på bruna bönor från Södra Ölands odlingslandskap). I bilden och slöjden har eleverna med olika material fått gestalta hur det är att vara ung i världsarvet medan de i engelskan har jobbat med digitala berättelser, vilket står i kontrast till järnåldersslöjdandet som Eketorps borg stod för.

– Samarbetet med Skansenskolan är inspirerande och det har varit givande att se det intresse som skolans elever och lärare visar för sin lokala historia och världsarv, samt tolkningen av dessa genom konst och kreativt skapande. Säger Alexander Rossin, Eketorps borg.

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker. I utställningen ”Ung i världsarvet” berättar eleverna sin historia om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Eketorps borg i Södra Ölands odlingslandskap

Nyhetsarkiv