Välkommen till Skansenskolans utställning ”Fynd i världsarvet”

För tredje året i rad ställer Skansenskolans högstadieelever ut på Eketorps borg. I år har eleverna arbetat med olika uppgifter och ämnen som alla kopplas till det världsarv de bor och lever i. Årets världsarvstema är sjömarkerna. Eleverna kommer att ställa ut två olika floror. Den ena är en flora över vilka växter som kan hittas på sjömarkerna och den andra är en flora över vilket skräp som kan hittas där. Vidare får man som besökare också se den ål som eleverna gemensamt har skapat i slöjden. Skansenskolans ål är en symbol för cirkulärt tänkande.

– Att se elevernas engagemang för sin närmiljö har varit givande och en självklar del av skolarbetet för vår framtids medborgare. Det är genom att lära känna sin egen unika bakgrund som man växer till starka individer. Och genom arbetet vi gör ihop med världsarvet och Södra Ölands odlingslandskap kan vi erbjuda alla elever en djupare insikt om sig själv, säger Maria Skoog, lärare vid Skansenskolan.

Den 26 mars gjorde högstadieeleverna en viktig insats genom att plocka skräp som förts in med havet på västra sidan av världsarvet. Det var glada och engagerade elever som på ett mycket seriöst och allvarligt sätt fick upptäcka mängden skräp i naturen och som har fick göra en insats för Ölands natur.

– Skansenskolan hittar hela tiden nya ingångar till att lyfta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Årets fokus på sjömarkerna och skräpet som förs in från havet känns jätteviktigt. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare.
Under projektet har eleverna fått besök på skolan av Liselott Wetterstrand-Waldenström, Jan Herrmann från Naturskyddsföreningen och Emma Rydnér, världsarvssamordnare. De berättade om vad skräp i naturen innebär och vad världsarvet har för betydelse för vårt gemensamma kulturarv och vår framtid.

– Hela skolan har varit en del i medvetandegörandet om skräp i vårt världsarv. Säger Solveig Hermansson, lärare vid Skansenskolan.

Av plasten som eleverna samlade ihop har hattar tillverkats, dessa visades upp under en hattparad där låg- och mellanstadieeleverna deltog den 8 maj. Paraden gick från Skansenskolan genom Mörbylånga till hamnen med musik av kulturskolans elever. På plats lämnade varje elev sin hatt i den nyproducerade skulptur som Mörbylånga kommun lät inviga i samband med paraden. Skulpturen är en symbol för plastens beständighet och negativa påverkan på miljön. Birger Lindström har tillverkat skulpturen och kan ses i Mörbylånga hamn och som kommer att fyllas med plast som annars skulle ha hamnat i havet

– Vi är väldigt glada att skolan ser Eketorps borg som en pedagogisk språngbräda för sina olika hållbarhetsbaserade projekt i världsarvet vilket ytterligare förstärks av att historien samtidigt finns bakom hörnet att ta lärdom av, säger Michael Jildestad, enhetschef vid Eketorps borg.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Eketorps borg
Eketorps borg är Sveriges enda helt undersökta och återuppbyggda fornborg, med hus från både järnålder och medeltid. Den ligger vackert mitt i Ölands världsarv alldeles intill den nationella vandringsleden Mörbylångaleden. Här kan du prova på bågskytte, brödbak, forntida hantverk, kamplekar m.m.

Eketorps borg i Södra Ölands odlingslandskap

Nyhetsarkiv