Sevärdheter i världsarvet

Mörbylångadalen

Mörbylångadalen är ett av Sveriges bördigaste odlingsområde. Dalen, som tidigare var sjöbotten, har gett lantbrukarna en naturlig förutsättning för spannmålsodling och odling av andra grödor som potatis, lök och jordgubbar. För lantbrukarna på den resterande delen av Öland har och är djurhållningen betydligt större, inte minst för att deras åkermark mer lämpar sig för vallodling och odling av fodermajs.

Länk till Google Maps

Vandringsleden vid ödebyn Penåsa

Det går en vandringsled rakt över alvaret på den gamla järnvägsbanken mellan Kastlösa på västra sidan och Skärlöv på östra sidan av ön. Längs vandringsleden finns den gamla ödebyn Penåsa. Du kan också ta en längre utflykt och svänga av mot järnåldersgravfältet Tingstad flisor.

Vandringsleden vid ödebyn Penåsa Länk till Google Maps

Schäferiängar i Ottenby

Längst ner i söder ligger det ett stort område som under lång tid har används som slåtteräng. Idag betas hela området förutom i de nordöstra delarna där slåttern har återupptagits. På 1540-talet tillhörde markerna en by med 19 gårdar som Sveriges kung Gustav Vasa gjorde till kungsladugård med schäferi och stuteri.

Schäferiängar i Ottenby Länk till Google Maps

Dröstorps ödeby

Från Skarpa Alby kan man vandra ut till Dröstorps ödeby som anlades på 1700-talet. Dröstorp är ett exempel på det fattiga Öland som under en kraftig befolkningsökning under 1700- & 1800-talet försökte att odla upp ny jord. I slutet av 1800-talet övergavs byn helt. I dag finns där den gamla fägatan, brunnen och ruinerna av kalkstensbyggnaderna.

Länk till Google Maps

Möckelmossen

På vägen rakt över det Stora alvaret mellan Resmo och Stenåsa finns en rastplats vid en alvarsjö som heter Möckelmossen. Alvarsjön håller vatten året runt men dess storlek varier stort under året

Möckelmossen Länk till Google Maps

Gammalsby sjömarker

Mellan Seby läge i norr och Gräsgårds hamn i söder ligger ett lättillgängligt område där det finns parkering på båda sidorna. Sjömarkerna och alvarmarkerna utgjorde tillsammans de gamla utmarkerna som användes till bete. Men då sjömarkerna är betydligt bördigare har de alltid haft en högre status hos lantbrukarna.

Gammalsby sjömarker Länk till Google Maps

Radbyn Södra Kvinneby

Södra Kvinneby är en av flera välbevarade radbyar som finns kvar på Öland. År 1540 bestod byn av sex gårdar varav tre var skattegårdar och de resterande tre var frälsegårdar. I en radby visade gårdstomternas bredd mot bygatan deras andel i byn.

Länk till Google Maps

Alunbruket i Degerhamn

Långt tillbaka i historien har ölänningarna brutit och bearbetat kalksten och alunskiffer, detta syns tydligt i landskapet. Alunbruket i Degerhamn är med öländska mått en stor bruksmiljö med anor sedan början av 1700-talet. Än i dag finns en gammal bruksgata med arbetarbostäder och industrilämningar kvar.

Länk till Google Maps