Ny broschyr lyfter aktörerna i världsarvet – vill du vara med?

Under 2020 genomförs inte världsarvsveckan som vanligt på grund av situationen med det nya coronaviruset. Istället för att fokusera på många evenemang under en vecka kommer arbetet istället att rikta in sig på de aktörer som lyfter världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

En ny broschyr ska arbetas fram som heter ”Upplev världsarvet” och där får de aktörer som varit engagerade i världsarvsveckan möjlighet att presentera sina verksamheter och kontaktuppgifter. Eventuellt kommer broschyren att delas in i olika avsnitt som exempelvis ”gårdsbutiker i världsarvet, ”guidningar i världsarvet” och så vidare. Broschyren är tänkt att vara aktuell under hela 2020.

För att komma med i broschyren behöver vi få in följande information senast söndagen den 24 maj:
Organisation/företag
Kort beskrivande text av er verksamhet. (Tänk på att broschyren även kommer att delas ut under hösten.)
Kontaktuppgifter och hemsideadress

Informationen mailas till Emma Rydnér: emma.rydner@morbylanga.se

Det kostar inget att vara med i broschyren.

Nyhetsarkiv