Cow do you do?

Nu lanseras kampanjen” Kovett på stort alvar” på engelska.

Vad innebär Kovett på stort alvar? Jo, bland annat att du stänger grindar efter dig, håller avstånd till de betande djuren och tar med dig skräp och matrester efter att du har fikat.

– I vintras bjöd vi in till ett världsarvsmöte och där kom önskemål om att vi skulle översätta kampanjen ”Kovett på stort alvar” till engelska. Vi hade tänkt på det tidigare men inte hittat någon bra översättning. Men det löste Pav Johnsson, folkhögskollärare och biolog, som deltog vid mötet genom att föreslå ”Cow do you do”. Så då var det bara att köra. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare.

Mörbylånga kommun och Lantbrukarnas Riksförbund har sedan tidigare tagit fram ett gemensamt material för att informera om hur besökare ska bete sig när de är ute och rör sig bland betande djur i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Materialet består av vykort, affischer och skyltar på temat ”Kovett på stort alvar”. Nu finns det även på engelska. Syftet med kampanjen är att berätta om hur viktiga de betande djuren är för odlingslandskapet på södra Öland och samtidigt tipsa om vad man ska tänkta på när man möter betande djur.

– Vårt världsunika odlingslandskap är beroende av de betande djuren, vilket vi vill att fler ska förstå. Det är människan och de betande djuren som formar landskapet och gör södra Öland så unikt, vackert och särpräglat. Säger Roger Gustavsson, LRFs representant i världsarvsrådet.

Markägare, företagare och föreningar i världsarvsområdet kan beställa materialet på både svenska och engelska via Mörbylånga kommun, kontakta världsarvssamordnare Emma Rydnér: emma.rydner@morbylanga.se

Nu finns det även en specialkomponerad världsarvsvisa på temat. Vid vinterns världsarvsmöte deltog nämligen också Malene Langborg, som leder ett projekt med världsarvsvisor, vilket resulterade i att Cow do you do blev en världsarvsvisa som ni kan lyssna på här: https://varldsarvsvisor.bandcamp.com/track/cow-do-you-do

Thank you for your cowsideration and welcome to the Agricultural Landscape of Southern Öland, a World Heritage site!

Idén att göra kovett på stort alvar kommer från världsarvet Laponia som har tagit fram en kampanj som de kallar för renvett. Renen är en central del i världsarvet Laponia, precis som korna och de andra betande djuren är en viktig del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Kovett på stort alvar har kunnat arbetas fram tack vare kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning via Riksantikvarieämbetet. Bidraget är till för att skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Nyhetsarkiv